Školení k Fondu mikroprojektů Česká republika - Polsko

02.05.2016

P O Z V Á N K A

Školení pro veřejnost k Fondu mikroprojektů Česká republika – Polsko INTERREG V – A 2014- 2020

Termín :               středa  18.  k v ě t n a   ...

Mezinárodní fotografická soutěž "Na Cestách" 2016

02.05.2016

Spolek přátel kultury města Görlitz-Zgorzelec (FVKS) opět organizuje mezimárodní fotosoutěž "Na Cestách". Jde o ideální příležitost pro zájemce o fotografování vydat na cesty a hledat motivy na téma "Místa událostí".

Fotografie lze zasílat do 25. července 2016. Veškeré informace jsou k dispozici také v češtině (němčině, lužické...

EUREX Knihovny v Jelení Hoře

26.04.2016

Jednání pracovní skupiny EUREX-Knihovny se uskutečnilo dne 13. 4. 2016 v Knihovně - Książnicy Karkonoskiej v Jeleniej Górze.

Účastníci jednali k tématu konference v Semilech ve dnech 27. – 28. 5. 2016. Paní ředitelka Alena Matěchová oznámila, že podaná žádost o financování konference byla přijata a schválena a smlouva o granut z FMP bude podepsána v...

EUREX Památky v Pakoszově (PL)

11.04.2016

Členové pracovní skupiny Eurex PAMÁTKY se setkali v Pakoszově dne 16. února 2016

Informace o pakoszovském paláci představil členům Eurexu památky pan Wojciech Kapałczyński z Dolnoslezského úřadu pro ochranu památek. Jedná se o jednou z mnoha až 32 památkových rezidencí v oblasti Jelenohorské kotliny, nazývané jako „Slezské...

EUREX Záchranná zdravotnická služba

11.04.2016

Jednání pracovní skupiny EUREX Zdravotnické záchranné služby se konalo dne 23. 02. 2016 v 10:00 v sídle Euroregionu Nisa v Jelení Hoře

Pan Dariusz Klos předal informace o aktuální polsko-německé spolupráci. V současné době byly rozhovory mezi Vojvodským úřadem dolního slezska a Zemským úřadem na německé straně pozastaveny. Po obrácení se...

Informace o konání Valné hromady členů ERN

11.04.2016

Zasedání Valné hromady členů Euroregionu Nisa
se koná
v pátek 22. dubna 2016

od 10.00 hodin v budově Libereckého kraje

3.patro, budova C, multimediální sál

U jezu 2, Liberec

 

Navrhovaný program jednání:

Od 9.30 hod presentace, občerstvení

V 10.00 hod - zahájení 

BOD...

EUREX Statistika v Jelení Hoře

05.04.2016

Jednání pracovní skupiny EUREX „Statistika” Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se uskutečnilo v Jelení Hoře dne 16.3.2016. 

Přítomní účastníci projednali práce na společných materiálech vydávaných v roce 2016, konkrétně stav prací na publikaci „Ženy a muži v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ a publikaci „Ceny a příjmy v Euroregionu...

EUREX Krizový management v Kamenz

25.02.2016

Jednání českých, německých a poských expertů začleněných v pracovní skupině EUREX-Krizový management se konalo dne 3.2.2016 v Kamenz.  Na programu jednání bylo zejména vytvoření systému krizového managementu v rámci česko-německo-polské spolupráce na úrovni Euroregion Nisa (EUREX jako platforma pro spolupráci kompetentních zařízení...

EUREX Knihovny v Liberci

11.02.2016

Setkání členů pracovní skupiny EUREX Knihovny se uskutečnilo dne 28. 1. 2016 v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Paní ředitelka Konvalinková přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání a pozvala účastníky po skončení jednání na exkurzi do Muzea „Zapomenuté dějiny města Liberce“.

Česká...

Rada Euroregionu Nisa bude jednat 4.března 2016

11.02.2016

V pořadí již 110. jednání Rady Euroregionu Nisa se uskuteční v pátek  4. března 2016 od 10.00 hod v Liberci. 


Návrh programu:

1.     Zpráva o činnosti ERN za období říjen 2015 – únor 2016

2.     Zpráva o hospodaření ERN v roce 2015

3.     Návrh činnosti a rozpočtu ERN na rok...

1
...
10
>>>Celkem:744