V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám

 

Financování: Program přeshraniční spolupráce Interreg V - A Česká republika - Polsko

 

Pandemie koronaviru způsobila nové výzvy v oblasti přeshraniční spolupráce. Tak jako nikdy předtím je nyní nutné vytvořit síť spolupráce subjektů z obou stran hranice, aby se omezilo negativním dopadům pandemie, a aby se také vytvořili mechanismy pro řešení v podobných krizových situacích v budoucnu. Zřízení informačního střediska, setkání pracováních skupin a organizace webinářů jsou odpovědí na očekávání obyvatel a institucí z česko-polského příhraničí.

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady současné situace, která se může objevit i v budoucnu. Hlavní cíl bude naplněn díky realizaci specifických cílů, a to:

  1. zřízení moderního Informačního střediska (IS)
  2. organizace webinářů,
  3. organizace setkání pracovních skupin.

 

Doba realizace: 1.7.2021 – 30.6.2023

Lead-partner: Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r.o.

Projektoví partneři: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Euroregion Nisa

 

Zrealizované aktivity projektu na straně ERN:

WEBINÁŘE

22.08.2022 Webinář "Podpora rozvoje venkovských oblastí"

29.09.2022 Webinář "Vzdělávání dětí a mládeže v knihovnách"

18.10.2022 Webinář "Cestovní ruch v (po)covidové době"

21.10.2022 Webinář "Muzea a galerie v (po)covidové době"

17.05.2023 Webinář "Turistická infocentra - příprava na letní sezónu"

29.05.2023 Webinář "Pedagogicko-psychologická podpora ve školství - inkluzivní vzdělávání"

 

20.06.2023 Webinář "Geoparky v česko-polském příhraničí"

20.06.2023 Webinář "Spolupráce statistických úřadů v česko-polském příhraničí"

23.06.2023 Webinář "Kulturní a kreativní centra a jejich vliv na lokální rozvoj"

23.06.2023 Webinář "Fenomén hranice"

28.06.2023 Webinář "Seznamování s jazykem a kulturou souseda v česko-polském příhraničí"

 

PRACOVNÍ SKUPINY

25.-26.10.2021 dvoudenní setkání projektového týmu v Liberci

07.02.2023 setkání pracovní skupiny v oblasti spolupráce knihoven, Liberec

02.06.2023 setkání pracovní skupiny v oblasti spolupráce knihoven, Boleslawiec

12.06.2023 setkání pracovní skupiny v oblasti ochrana památek a tradičních řemesel, Jablonec nad Nisou

26.06.2026 setkání pracovní skupiny v oblasti místního rozvoje a cestovního ruchu, Brniště

28.06.2023 hybridní setkání (online i prezenčně) pracovní skupiny v oblasti spolupráce univerzit, Liberec/ webex

29.06.2023 setkání pracovní skupiny v oblasti ochrana památek a slow tourism, Pěnčín

30.06.2023 setkání pracovní skupiny v oblasti veterinární správy, Herrnhut