Statistika ERN

Pracovní skupina Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa EUREX Statistika
Skupiny expertů EUREX Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se skládají z regionálních odborníků, kteří se vždy věnují konkrétní problematice. Jednou z nich je i pracovní skupina Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa EUREX Statistika, jejímž cílem je vydávání a aktualizace srovnávacích statistických materiálů především o území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a harmonizace statistických dat.

Členové pracovní skupiny se snaží poskytovat statistické údaje o území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a s využitím statistických ukazatelů popisovat změny v populačním, ekonomickém a  sociálním vývoji euroregionu. Na svých setkáních si mimo jiné vyjasňují metodické rozdíly sledovaných ukazatelů a možnosti zveřejňování statistických dat. S využitím metodických poznámek se snaží o větší srozumitelnost dat a rozšíření spektra sledovaných okruhů. V rámci pracovní skupiny si její členové vyměňují cenné informace o činnosti statistických úřadů, publikační činnosti a o zkušenostech s poskytováním informačních služeb.

Výsledky práce EUREX Statistika jsou obsaženy v mnoha materiálech vznikajících ve vzájemné spolupráci pracovníků Krajské správy Českého statistického úřadu v Liberci, Statistického úřadu Svobodné země Sachsen v Kamenz a Statistického úřadu ve Wrocławiu, pracoviště Jelenia Góra.

více zde: https://www.czso.cz/csu/xl/pracovni_skupina_euroregionu_neisse_nisa_nysa_statistika_


Přehled vydaných publikací k tématu Statistika v ERN: 

https://czso.cz/csu/xl/prehled_vydanych_publikaci_

 

 

Další údaje jsou také zde:

SASKO - http://www.statistik.sachsen.de/html/11618.htm

 POLSKO - http://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/